Oktatás

A Központ munkatársai több tantárgy keretében kapcsolódnak be az oktatásba elõadások tartásával, gyakorlatok vezetésével. Évente 2-3 szakdolgozat, ill. diplomamunka készítésének szakmai irányítását végzik. A Központ által irányított PhD. alprogram keretében eddig 2 fõ szerzett fokozatot, s jelenleg további két fõ vesz részt a PhD. képzésben. A Központ mintegy 30 éve meghatározó szerepet tölt be a burgonyaágazat szakember-továbbképzésében és az üzemi szaktanácsadásban.