MTA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA

1051 Budapest, Nádor u. 7. Tel.: 411 61 62; Fax.: 411 63 48

NÖVÉNYNEMESÍTÉSI TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG

 XXIV. Növénynemesítési Tudományos Nap

Az MTA Agrártudományok Osztálya Növénynemesítési Tudományos Bizottsága, a Magyar Növénynemesítők Egyesülete, a Pannon Egyetem AK, Burgonyakutatási Központ, mint társszervező intézmény, valamint a Keszthelyi Burgonyáért Egyesület nevében tisztelettel meghívjuk Önt és munkatársait a XXIV. Növénynemesítési Tudományos Napra, melyet az

MTA Székházában, 2018. március 6-án, kedden rendezünk.

A tudományos konferencián a magyar növénynemesítés és a hozzá köthető tudományterületek kutatási eredményeinek széles körű bemutatására kerül sor. A konferencián összesen kb. 30 tudományos előadásra (10 perc előadás, 5 perc vita) és 100-120 poszter bemutatására lesz lehetőség.

A jelentkezési lapot és az absztraktokat 2018. január 22-ig kérjük az alábbi e-mail címre, vagy Fax számra elküldeni: e-mail: rbk@georgikon.hu, fax: 06 83 545-104.

Kérjük, hogy az előadásoknak és a posztereknek csak az első szerzője jelölje be a jelentkezési lapra ezen szándékát, a társszerzők pedig résztvevőként jelentkezzenek be. Egy személytől csak egy elsőszerzős előadást, vagy elsőszerzős posztert tudunk elfogadni.

A Szervezőbizottság minden jelentkezést visszaigazol. Ha jelentkezésére egy héten belül nem érkezik válasz, kérjük a megadott e-mail címen jelezze. Az egyoldalas összefoglalókat a mellékelt minta szerint kérjük elkészíteni.

A Szervezőbizottság a beküldött absztraktok és a kitöltött jelentkezési lapok alapján sorolja be az anyagokat az előadási és poszter szekciókba. Az absztraktokat nyomtatott formában jelentetjük meg. A regisztrációs díj bruttó 15.000 Ft/fő, nyugdíjasok és PhD hallgatók számára bruttó 7500 Ft/fő. A regisztrációs díj magában foglalja az Absztrakt kiadvány költségét, az ebédet, valamint az egyéb szervezési költségeket. A regisztrációs díjról kiállított számlán az étkezési költséget külön tüntetjük fel.

A részvételi díjat 2018. február 11-ig, intézményenként (a résztvevők nevének feltüntetésével) egy összegben kérjük a Keszthelyi Burgonyáért Egyesület OTP 11749039-21066751 számú számlájára átutalni.

Azon szerzők összefoglalóit, akiknek absztraktja, illetve részvételi díja a határidőig nem érkezik meg, nem áll módunkban megjelentetni konferencia-kiadványunkban. A végleges meghívót, a pontos programmal együtt február végén küldjük meg mindenkinek. A konferencia kiadványt a résztvevők a helyszínen vehetik át.

Martonvásár, 2018. január 08.

Támogatóink: 

solanum                   Névtelen-1

obtt       vitaricum kicsi

Absztrakt minta:

           KROMOSZÓMA-ALAPÚ GENOMIKAI KUTATÁSOK A Triticeae ÉS Aegilops  CSALÁDOKBAN

Molnár István1, Mihaela M. Martis2, Hana Simková H.3, Marie Kubaláková3, Jan Vrána3, Farkas Andrást1, Megyeri Mária1, Federica Cattonaro3, Lángné Molnár Márta1, Klaus Mayer2, Jaroslav Dolezel4

 1MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár 2German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum Munich, Institute of Bioinformatics & Systems Biology, Neuherberg, Germany 3IGA Institute of Applied Genomics, Udine, Italy 4Centre of the Region Hanafor Biotechnological and Agricultural Research, Institute of Experimental Botany, Olomouc, Czech Republic

A növényi genom áramlásos (flow-) citometria segítségével frakciókra bontható és az átlagostól eltérő méretű kromoszómák izolálhatók. Az elmúlt években létrehozott kromoszóma specifikus subgenomi DNS minták nagymértékben egyszerűsítették a nagy és poliploid genomokkal rendelkező gabonafélék (hexa- és tetraploid búza, árpa, rozs, zab, kukorica) genomanalízisét. A kromoszóma alapú genomika lehetővé tette az izolált subgenomi régiókra specifikus markerek fejlesztését, BAC-köl1yvtárak és fizikai térképek előállítását, valamint az adott régiók (shot-gun) szekvenálását. A búzával rokon vad Triticeae és Aegilops fajok jelentős génforrásként szolgálnak a búzanemesítés számára, melyek kiaknázását jelentősen felgyorsítaná a kromoszóma alapú genomika eszköztárának alkalmazása.

Kísérleteinkben áramlásos citometria és in situ hibridizáció (FISH) segítségével meghatároztuk az Ae. umbellulata (UU), Ae. comosa (MM), Ae. biuncialis (UbUbMbMb) és Ae. geniculata (UgUgMgMg), illetve a kenyérbúza diploid ősei, a T. monococcum (AmAm), Ae. speltoides (SS) és Ae. tauschii (DD) flow-kariotípusát, és azonosítottuk az izolálható subgenomi frakciók kromoszóma összetételét. Megállapítottuk, hogy az Ae. umbellulata lU, 6U, 3U, az Ae. biuncialis 1Ub, a T. urartu 5A és az Ae. tauschii 5D kromoszómái izolálhatók a genomból.

A továbbiakban az lU, 1Ub, 6U és 3U kromoszómák DNS-ét felszaporítottuk és megszekvenáltuk (Illumina Hiseq 2000). A szekvencia read-eket a megfelelő algoritmusok segítségével nagyobb (370-560bp) kontigokká illesztettük. Megállapítottuk, hogy az egyes kromoszómákban az ismétlődő szekvenciák aránya 62,4% (=lUb) és 40,2% (=6U) közt változott. Az ismétlődő szekvenciák szűrése és eltávolítása után a maradék kromoszóma specifikus szekvenciák átlagos mérete 1200-1340bp közt változott. A fenti szekvenciákat összehasonlítottunk az árpa virtuális géntérképével, valamint a Brachypodium, a rizs és a köles szekvenált genomi adatbázisaival. Az egyes Aegilops kromoszómák virtuális génsorrendjének összeállítása után nagymértékű kollinearitás volt meg figyelhető az 1U/1Ub kromoszómák, valamint az árpa 1H és (a hosszú kar disztális régióját tekintve) 2H kromoszómájával, a 3U és a 3H, valamint a 6U és az 1H, 2H, 4H, 6H és 7H kromoszómák egyes régiói között. A syntheny-re vonatkozó további megállapításokat vontunk le a Brachypodium-mal, rizzsel és a kölessel való összehasonlítás után is. A fenti eredmények lehetővé teszik Aegilops kromoszóma specifikus markerek előállítását a későbbiekben.

 A kutatásokat az OTKA (PD83444), a Bólyai János kutatási ösztöndij, valamint a Czech Ministry of Education, Youth and Sports ( LC06004, OC08025) és a European Regional Development Fund (Operational Programme Research and Development for Innovations No. CZ.l.05/2.1.00/01.0007) támogatta.